LogoGEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o. main menu

home mapovani ig kn gis contact

GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.Jsme na trhu již téměř 30 let

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oboru geodézie a kartografie, a to nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí.

Zaměstnáváme specialisty v oblasti inženýrské geodézie, mapování, kartografie a katastru nemovitostí.

Všichni zaměstnanci firmy se přihlásili k etickému kodexu Komory geodetů a kartografů.

Společnost Geodézie Krkonoše s.r.o. je certifikována pro systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.Mapování

Mapové podklady pro projekční práce
3D modely terénu, staveb
Podélné a příčné profily terénu, komunikací, vodních toků atp.
Digitální technické mapy měst, výrobních celků
Budování bodových polí polohových i výškových
Pasporty komunikací, mostů, budov, zeleně

GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.Inženýrská geodézie

Zaměřování inženýrských sítí
Zaměřování skutečného provedení staveb
Tvorba vytyčovacích sítí staveb
Kontroly lanových drah
Kontroly jeřábových drah
Dlouhodobé i krátkodobé sledování posunů, deformací
Výpočty kubatur

GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.Katastr nemovitostí

Vytyčování vlastnických hranic
Geometrické plány na oddělení pozemků
Geometrické plány na změnu hranice pozemku
Geometrické plány na zaměření staveb
Geometrické plány na věcné břemeno
Komplexní pozemkové úpravy

GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.GIS

Správa a vedení digitálních technických map
GIS MISYS pro města a obce, založené na produktech společnosti GEPRO
Územně analytické podklady
3D laserové skenování
Pozemní a bezpilotní letecké snímkování
Ortofotoplány fasád

GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o.Kontakt

Geodézie Krkonoše s.r.o. | č.p.599 | 512 46 Harrachov
IČO: 49813081 | DIČ: CZ49813081 | Výpis z obchodního rejstříku

Vedení společnosti

Ing. Josef Erben - ředitel
č.p. 599
512 46  Harrachov
tel.: 603 510 806
e-mail: gk@gksro.cz

Středisko Harrachov

Bc. Martin Bukvic
č.p. 599
512 46  Harrachov
tel.: 603 865 451
e-mail: harrachov@gksro.cz

Středisko Jilemnice

Bc. Martin Bukvic
Komenského 56
514 01  Jilemnice
tel.: 608 206 400
e-mail: jilemnice@gksro.cz

Středisko Trutnov

Ing. Jiří Kácovský
Pražská 135
541 01  Trutnov
tel.: 775 939 065
e-mail: trutnov@gksro.cz

Středisko Vrchlabí

Ing. Josef Erben
Lánovská 589
543 01  Vrchlabí
tel.: 608 383 327
e-mail: vrchlabi@gksro.cz

Středisko
Ml. Boleslav

Ing. Lubomír Šikl
Dražice 65
294 71  Benátky nad Jizerou
tel.: 604 746 343
e-mail: boleslav@gksro.cz